<div align="center"> <h1>Stowarzyszenie Pomocy Dziewczętom</h1> <h3>Stowarzyszenie Pomocy Dziewczętom im. Eleonory Motylowskiej jest organizacją charytatywną</h3> <p>Stowarzyszenie Pomocy Dziewczetom im. Eleonory Motylowskiej, spd, pomoc dziewczetom, praca, Motylowska</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://pomoc_dziewczetom.republika.pl" rel="nofollow">http://pomoc_dziewczetom.republika.pl</a></p> </div>